FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

खानेपानी तथा सरसफाईको लागि शासन सुदृढीकरण बिषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम-मिति:२०७८।०८।१३

अतिरिक्त कृयाकलाप(ECA) संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०८।०९

Invitation for Bids For the construction works - Date: 23 Nov 2021

मागफाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०८।०७

विद्यालय अपग्रेड सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०८।०२

आ.ब.२०७७।०७८ मा सञ्चालन भएका पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०७८।०८।०१

नयाँ पकेट प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०७८।०८।०१

अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विधालय बन्द गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०८।०१

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०७।२५

सर्जिकल सामग्री तथा उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०७।२४

Pages