FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

सामुदायिक बिद्यालयहरुले मागफाराम एवं विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०१।२१

सामुदायिक विद्यालयहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०१।२०

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०१।१९

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०१।१७

लागत साझेदारीमा बंगुर प्रबर्द्दन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०१।१६

पाचै पटक प्रकाशित

बाख्राको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०१।१६

सवारी साधन मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०१।१२

अत्यन्त जरूरी सूचना

दैनिक श्रमिक तथा ज्यालादारी सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी दोस्रो पटक सूचना-मिति:२०७८।०१।१२

स्वास्थ्य माप दण्ड पालना गरि परीक्षा सञ्चान गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०१।१२

Pages