FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७७।१०।०९)

वडा नं. १ स्थित सटर बारे सूचना-मितिः२०७७।१०।०९

सामुदायिक विद्यालयहरुमा समिति गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।१०।०८

राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।१०।०८

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा जाडो विदा सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।१०।०७

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७७।०९।२७)

सुपरीवेक्षक तथा गणक आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०९।२७

दरखास्त फारम तल Suporting Document मा उपलब्ध छ ।

सार्बजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना

आज मिति २०७७।०९।२२ गते कलैया उप-महानगरपालिकाको छैठो नगरसभाको उद्घाटन

अनुदानको मल बिक्रीका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७७।०९।२१

दोस्रो पटक प्रकाशित

Pages