FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

विद्यालयको पठनपाठन संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना - मितिः२०८०।०६।०२

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०६।०२

शोक बक्तब्य - मितिः२०८०।०५।२७

आ.ब. २०७९।२०८० मा स्थापना भएको धानबाली (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरताको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०५।२६

ठेक्का संशोधन (BID ADDENDUM) गरिएको सूचना- मितिः २०८०।०५।२६ गते

Notice of Invitation for Bids First Published Date: 2080.05.22

गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन मितिः २०८०।०५।२२ गते 

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०८०।०५।१५

कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि कृ.ग. कार्यकर्ता सूचिकृत सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०५।१०

Notice of Invitation for Bids First Published Date: 2080.05.08

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे सूचना-मितिः२०८०।०५।०६

Pages