FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षाको मिति परिवर्तन भएको सूचना – मितिः२०८१।०१।०६

व्यक्तिगत घटनादर्ता सप्ताह मनाउने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।१२।२८

संचालन स्वीकृति (अनुमती) र नविकरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।१२।२२

दरखास्त विवरण संकलन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।१२।२३

लिखित तथ अन्तरवार्ताको मिति परिवर्तन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०८०।१२।२१

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना- मितिः२०८०।१२।२०

आन्तरिक तथा समष्टिगत अंक प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।१२।१६

५० % (प्रतिशत) अनुदानमा धानको उन्नत बीउ वितरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।१२।१६

दरखास्त विवरण संकलन गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।१२।१५

सडक छेउको घर संरचना हटाउने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।१२।०७

Pages