FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०२।१४

डेस्क, बेन्च सामाग्री खरिदको शिलबन्दी अह्वानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०८०।०२।१२

कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०२।०९

५०% अनुदानमा धानको बिउ वितरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०२।०८

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना-मितिः२०८०।०२।०५

चालु आ.ब. २०७९।०८० को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०२।०३

प्रस्ताव छनौट गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०८०।०२।०४

थप रसायनिक मल बिक्रेता नियुक्ति सम्बन्धी सूचना-मितिः-२०८०।०१।१७

५०% अनुदानमा कृषि सामाग्री वितरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०१।१५

गुनासो सुनुवाइको म्याद थप गरिएको सूचना-मितिः२०८०।०१।१४

Pages