FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

सार्बजनिक बिदा सम्बन्धी सूचनाः मिति २०७८।०१।२८

रकम वितरण तथा भरपाई सम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि सूचना-मिति:२०७८।०१।२७

५०% अनुदानमा उन्नत फकफुलको बिरुवा बितरण सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०१।२६

५०% अनुदानमा उन्नत धानको बिउ बितरण सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०१।२६

१००% अनुदानमा कृषि चुन बितरण सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०१।२६

सामुदायिक बिद्यालयहरुले मागफाराम एवं विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०१।२१

सामुदायिक विद्यालयहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०१।२०

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०१।१९

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०१।१७

लागत साझेदारीमा बंगुर प्रबर्द्दन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७८।०१।१६

पाचै पटक प्रकाशित

Pages