FAQs Complain Problems

News & Events

लेखा परीक्षकहरुले निवेदन दिने बारे सूचना - मितिः२०७६।०४।२८

यस कलैया उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि लेखा परिक्षकहरुको नामावली सुचिकृत गर्नु पर्ने भएकोले सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र निवेदन दिने बारे सूचना