FAQs Complain Problems

News & Events

मेलमिलापकर्ताहरुको लागि हुने ८ दिने तालिमको पहिलो चरण मिति २०७६।०५।११ - १८ गते सम्पन्न ।

कलैया उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा मेलमिलापकर्ताहरुको लागि हुने ८ दिने तालिमको पहिलो चरण मिति २०७६।०५।११ - १८ गतेको तालिम सम्पन्न भयो।