FAQs Complain Problems

News & Events

Public Procurement / Tender Notices

करारमा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना मितिः २०७७।०७।०१

पि.सि.आर. मेसिन संचालनका लागि जनशक्ति छनौटको परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०६।२५

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (पहिलो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७७।०६।२१)

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (पहिलो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७७।०६।०२)

प्रा.स. पदको प्रारम्भिक योग्ताक्रम तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना

पि.सि.आर. मेसिन संचालनका लागि जनशक्ति छनौटको परिक्षा सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०५।२८

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७६।०५।१९)

PCR Machine सञ्चालनका लागि सेवा करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना -मितिः२०७७।०५।१३

PCR Machine खरिदको लागि बोलपत्र अह्वान-मितिः२०७७।०५।०५

खुल्ला डाँक बढाबढको सूचना-मितिः२०७७।०५।०४

Pages