FAQs Complain Problems

News & Events

Public Procurement / Tender Notices

कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०२।१४

डेस्क, बेन्च सामाग्री खरिदको शिलबन्दी अह्वानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना-मितिः२०८०।०२।१२

कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०२।०९

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना-मितिः२०८०।०२।०५

प्रस्ताव छनौट गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०८०।०२।०४

डेस्क, बेन्च सामाग्री खरिदको शिलबन्दी अह्वानको सूचना-मितिः२०८०।०१।११

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (SaMi) को नतिजा प्रकाशन- मितिः२०८०।०१।०७

Notice of Invitation for Bids on 2079-12-23

परामर्श सेवा सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७९।१२।२२

RFP र TOR यसैसाथ संलग्न छ।

कानून अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना -मिति:२०७९।१२।१७

Pages