FAQs Complain Problems

News & Events

Public Procurement / Tender Notices

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति संसोधन गरिएको सूचना-मितिः२०७९।०८।१३

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०७९।०८।०७

नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति संसोधन गरिएको सूचना- २०७९।०८।०६

राजधानी रा्ष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०७९।०७।३०

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०७।३०

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - मितिः२०७९।०७।२०

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना -मिति:२०७९।०७।०१

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे सूचना-मितिः२०७९।०६।३१

कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकाशित सूचना - मितिः २०७९।०६।२८

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना -मिति:२०७९।०६।२७

Pages