FAQs Complain Problems

News & Events

वडा नं.-२२ मा नव निर्मित मदर्शा विद्यालय भवन निर्माणको समुदघाटन कार्यक्रम-मिति:२०७८।०५।१९

नगर प्रमुख राजेश राय यादवज्यू द्वारा नगर स्तरीय बजेट तथा SSDP कार्यक्रमबाट कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं.-२२ मा नव निर्मित मदर्शा विद्यालयको भवनको समुदघाटन कार्यक्रम सम्पन्न ।