FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७७।०३।२९)

आ.ब. २०७६।०७७ को सम्पति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना- मितिः२०७७।०३।३१

धान दिवस २०७७

कृषि बिकास शाखाको आयोजनामा “धान उत्पादनमा बृद्धि, आत्मनिर्भत्ता र समृद्धि” मर्म मुल नारा सहित १७औं राष्ट्रिय धान दिवस कार्यक्रम मिति २०७७ असार १५ गत,कलैया उपमहानगरपालिका वडा न२२ मटेरिया मा सु सम्पन्न भयाे।

आज मिति २०७७।०३।१० गते कलैया उप महानगरपालिकाको पाँचौ नगरसभाको उद्घाटन तथा आ.ब. २०७७/०७८ को बजेट, निति कार्यक्रम प्रस्तुत

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (पहिलो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७७।०३।०४)

अनुदानमा कृषि चुन तथा बिधुतीय मोटर वितरणको म्याद थप सम्बन्धी सूचना – २०७७।०३।०४

अनुदानमा विषादी बितरण सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७७।०३।०२

विधुतीय मोटर सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउँ पत्र अह्वानको सूचना - मितिः२०७७।०२।३२

विधुतीय स्प्रेयर ट्याङ्की सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउँ पत्र अह्वानको सूचना - मितिः२०७७।०२।३१

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७७।०२।३१

Pages