FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

कलैया उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट बारा प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षकज्यूको बिदाई कार्यक्रम -मितिः२०७६।१०।२६

भकारो सुधार अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७६।१०।२२

आधारभूत तह कक्षा ८(आठ) उतीर्ण परीक्षा संचालन सम्बन्धमा-मितिः२०७६।१०।१९

सीपमुलक तालिम सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र अह्वानको सूचना- मितिः२०७६।१०।१३

यो सूचनाको TOR को pdf फाइल यसै साथ supporting Document मा उपलब्ध छ ।

सार्बजनिक बिदा सम्बन्धी सूचनाः मिति २०७६।१०।१४

कृषकहरुको जानकारीका लागि सूचना-मितिः२०७६।१०।१२

SaMi परियोजनाको लागि सेवा प्रदायक संस्था छनौट भएको सूचना- मितिः२०७६।१०।१०

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना-मितिः२०७६।१०।१०

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन-मितिः२०७६।१०।१०

CIN सामुदायिक सूचना नेटवर्क रेडियो कार्यक्रम मिति २०७६।१०।१०

Pages