FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे सूचना-मितिः२०८१।०३।३१

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे सूचना-मितिः२०८१।०३।२१

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०८१।०३।१९

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना-मितिः २०८१।०३।१२

उन्नत बीउ वितरकलाई प्रोत्साहन अनुदान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८१।०२।३०

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे सूचना-मितिः२०८१।०२।२९

७५% अनुदानमा जैविक मल बितरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८१।०२।२७

५०% अनुदानमा धानको उन्नत बीउ वितरण सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः२०८१।०२।२१

कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८१।०२।१७

बोलपत्र संसोधन सम्बन्धी सुचना - मितिः२०८१।०२।१४

Pages