FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति संशोधन गरिएको सूचना-मितिः२०७९।०८।२१

राजधानी दैनिकमा प्रकाशित

परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०८।१९

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति संसोधन गरिएको सूचना-मितिः२०७९।०८।१३

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०७९।०८।०७

नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति संसोधन गरिएको सूचना- २०७९।०८।०६

राजधानी रा्ष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०७९।०७।३०

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७९।०७।३०

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - मितिः२०७९।०७।२०

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना -मिति:२०७९।०७।०१

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे सूचना-मितिः२०७९।०६।३१

Pages