FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

निर्माण कार्यको लागि सहयोग बारेको सूचना-मितिः२०८०।०८।१५

लेखा परिक्षक फर्महरुले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०८।१२

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - मितिः२०८०।०८।०८

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे सूचना-मितिः२०८०।०८।०६

संस्कार खबर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन मिति-२०८०।०८।०६

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०८०।०७।२१

अनुदानमा कृषि सामाग्री वितरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०७।१२

Notice of Invitation for Bids Second Time Published Date: 2080.07.02

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे सूचना-मितिः२०८०।०७।०२

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - मितिः२०८०।०६।१९

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - मितिः२०८०।०६।१७

Pages