FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।२६

लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।१८

नयाँ पकेट प्रस्ताव अह्वान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।१९

बाख्राको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०७।१८

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन - मितिः२०७७।०७।१६

विज्ञापन नं. १,२,३,४,५,६(०७७-०७८) को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको छ। अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान अर्को सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ ।

करारमा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना मितिः २०७७।०७।०१

पि.सि.आर. मेसिन संचालनका लागि जनशक्ति छनौटको परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०६।२५

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (पहिलो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७७।०६।२१)

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (पहिलो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७७।०६।०२)

प्रा.स. पदको प्रारम्भिक योग्ताक्रम तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना

Pages