FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सवारी साधन मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७८।०१।१२

दैनिक श्रमिक तथा ज्यालादारी सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना-मिति:२०७७।१२।३१

रुख लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।१२।२४

साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना-मितिः२०७७।११।१७

Invitation for Bids for construction work. Date:2077.10.18

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७७।१०।०९)

वडा नं. १ स्थित सटर बारे सूचना-मितिः२०७७।१०।०९

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७७।०९।२७)

सुपरीवेक्षक तथा गणक आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०९।२७

दरखास्त फारम तल Suporting Document मा उपलब्ध छ ।

आशय पत्रको सूचना- मितिः२०७७।०९।१९

Pages