FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारे सूचना-मितिः२०८१।०२।११

बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना-मितिः२०८१।०२।११

Notice of Invitation for BIDS First Date of Publication: 2081/02/04

५०% अनुदानमा धानको उन्नत बीउ वितरण सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८१।०२।०१

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०८१।०१।२१

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना-मितिः२०८१।०१।१४

सम्पति तथा जिन्सी मालसमानको लिलाम बिक्रीको बोलपत्र संसोधन सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८१।०१।०९

५०% अनुदानमा ईलेक्ट्रिक स्पेयर ट्याङ्की वितरण कार्यक्रम-दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः२०८१।०१।०९

सम्पति तथा जिन्सी मालसमानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र अब्हानको सुचना - मितिः २०८१।०१।०९

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८१।०१।०७

Pages