FAQs Complain Problems

News & Events

News and Events

समुदायिक भवन र सडक ढलान कार्यको अनुगमन

वाड नम्बर 20 बसतपुरमा सिमा क्षेत्रा शिर्षकको बजेटबाट निर्माण भइरहेको समुदायिक भवन र सडक ढलान कार्यको अनुगमन गर्दै।

आन्तरिक आय ठेक्का ( पोखरी ) लगाउने बारेको सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का ( पोखरी ) लगाउने बारेको सूचना ( प्र्थम पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७५।०१।२८  )

आन्तरिक आय ठेक्का (माछा पोखरी) लगाउने बारेको सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का (माछा पोखरी) लगाउने बारेको सूचना ( प्र्थम पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७५।०२।०१ )

सवारी साधन ( जिप ) आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

सवारी साधन ( जिप​ )​ आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ( प्र्थम पटक प्रकाशन मितिः २०७५।०२।०१ )

सवारी साधन ( मोटरसाइकल ) आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ( प्र्थम पटक प्रकाशन मितिः २०७५।०२।०१ )

नेटवर्किङ्ग्, वाईफाई जोन, डाटा कनेक्टीभिटि जडान सम्बन्धी सूचना

नेटवर्किङ्ग्, वाईफाई जोन, डाटा कनेक्टीभिटि जडान सम्बन्धी सूचना ( १५ दिन प्रकाशित सूचना मितिः २०७५।०१।२८ )

पारिवारिक तथ्याँक संकलन सम्बन्धी सूचना

कलैया उपमहानगरपालिका बाट पारिवारिक तथ्याँक संकलन गर्न वडाहरूमा खटाईएका गणकहरु आ-आफ्नो पारिवारिक सूचना उप्लब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

कम्प्यूटर​, प्रिन्टर तथा इन्भटर सामाग्री सप्लाई सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०१।०९ गते)

सिसिटिभी क्यामरा र बिधुतीय हाजिर सप्लाई सम्बन्धी सूचना

आधारभुत कमप्युटर तालिम​

Pages