FAQs Complain Problems

समाचार

नगर प्रमुख श्री बिनोद प्रसाद साहज्यूको अध्यक्षतामा कर्मचारी बैठक-मिति:२०७९।०२।०९

कर्मचारी बैठकमा नगर प्रमुख ज्यूबाट सबै शाखा प्रमुख ज्यूहरुबाट भए गरेका कामको प्रगति तथा कमि कमजोरीहरु बुँझी कर्मचारीहरुलाई सल्लाह तथा निर्देशन दिनुभयो।