FAQs Complain Problems

समाचार

पारिवारिक तथ्याँक संकलन सम्बन्धी सूचना

कलैया उपमहानगरपालिका बाट पारिवारिक तथ्याँक संकलन गर्न वडाहरूमा खटाईएका गणकहरु आ-आफ्नो पारिवारिक सूचना उप्लब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।