FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०६।०२

आ.ब. २०७९।२०८० मा स्थापना भएको धानबाली (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरताको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना-मितिः२०८०।०५।२६

ठेक्का संशोधन (BID ADDENDUM) गरिएको सूचना- मितिः २०८०।०५।२६ गते

Notice of Invitation for Bids First Published Date: 2080.05.22

गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन मितिः २०८०।०५।२२ गते