FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

आ.ब. ०७७/७८ का लागि विद्यालय भौतिक निर्माण तथा शैक्षिक कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०६।०७

पि.सि.आर. मेसिन संचालनका लागि जनशक्ति छनौटको परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०६।०७

नयाँ कृषि तथा पशु समुह दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०६।०५

प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना-मितिः२०७७।०६।०५