FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

SaMi परियोजनाको लागि सेवा प्रदायक संस्था छनौट भएको सूचना- मितिः२०७६।१०।१०

ग्रेडर भाडामा लगाउने सम्बन्धी गोप्य शिलबन्दी आह्वान - मितिः२०७६।१०।०७

गुरुयोजना तयार पार्नको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना-मिति २०७६।०९।२९

बैलेकेट आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना - मितिः२०७६।०९।१०

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७६्।०९।१०