Error message

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).

सिभिल ईन्जिनियर नियुक्तीको लागि सिफारिस गरिएको बारे सुचना ।