News and Notices

आन्तरिक आय ठेक्का (माछा पोखरी) लगाउने बारेको सूचना

आन्तरिक आय ठेक्का (माछा पोखरी) लगाउने बारेको सूचना ( प्र्थम पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७५।०२।०१ )

सवारी साधन ( जिप ) आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

सवारी साधन ( जिप​ )​ आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ( प्र्थम पटक प्रकाशन मितिः २०७५।०२।०१ )

सवारी साधन ( मोटरसाइकल ) आपुर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ( प्र्थम पटक प्रकाशन मितिः २०७५।०२।०१ )

नेटवर्किङ्ग्, वाईफाई जोन, डाटा कनेक्टीभिटि जडान सम्बन्धी सूचना

नेटवर्किङ्ग्, वाईफाई जोन, डाटा कनेक्टीभिटि जडान सम्बन्धी सूचना ( १५ दिन प्रकाशित सूचना मितिः २०७५।०१।२८ )

पारिवारिक तथ्याँक संकलन सम्बन्धी सूचना

कलैया उपमहानगरपालिका बाट पारिवारिक तथ्याँक संकलन गर्न वडाहरूमा खटाईएका गणकहरु आ-आफ्नो पारिवारिक सूचना उप्लब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

कम्प्यूटर​, प्रिन्टर तथा इन्भटर सामाग्री सप्लाई सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५।०१।०९ गते)

सिसिटिभी क्यामरा र बिधुतीय हाजिर सप्लाई सम्बन्धी सूचना

आधारभुत कमप्युटर तालिम​

कर्मचारी (IT OFFICER) को नतिजा प्रकाशन​ सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी (IT OFFICER) अन्तरबर्ता सम्बन्धी सूचना

Pages