FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना - मितिः२०७६।०२।१०

सूचना अधिकृत र परामर्शकर्ता(महिला) पदको नतिजा प्रकाशन मितिः२०७६।०२।०५

करार हे.अ./अ.हे.व. तथा स्टाफ नर्स/ अ.न.मि र का.स. पदको नतिजा प्रकाशन - मितिः२०७६/०२/०३ 

लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना - मिति २०७६्/०१/३१

आन्तरिक आय ठेक्का लगाउने बारेको सूचना (पहिलो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७६।०१।२४)

Invites sealed bids or electronic bids [ Publication Date:-2076/01/18 (1 May 2019) ]

Eligible Bidders may obtain further information and inspect the Bidding Documents at the office of 

Kalaiya Sub-Metropolitan City, Kalaiya, Bara.

Email:- kalaiyamun@gmail.com; Website:- www.kalaiyamun.gov.np, Tel. No:-053-550030, 550135

or may visit PPMO website www.bolpatra.gov.np/egp.

आप्रवासन श्रोत केन्द्रमा रहने गरि करारमा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७६।०१।१३

थप जानकारीका लागि सम्पर्क नं. सूचना प्रबिधि(IT) शाखा - 98555048819

वडाहरुबाट प्राप्त भएका बेरोजगार ब्यक्तिहरुको निवेदन संख्या - मितिः२०७६।०१।११

न्युन्तम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सूचना मितिः२०७६।०१।०८

वडामा स्वास्थ्य सेवा संचालनका लागि करारमा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७६/०१/०५

Pages