FAQs Complain Problems

समाचार

News and Notices

नि.मा.वि. तथा मा.वि. का स्वास्थ्य शिक्षकहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम -मितिः२०७६।०३।३० गते

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अर्न्तगत नि.मा.वि. तथा मा.वि. का स्वास्थ्य शिक्षकहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम -मितिः२०७६।०३।३० गते

नगर प्रहरीलाई तालिम – मितिः२०७६।२।३१ देखि २०७६।३।५ सम्म

कलैया उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरीलाई तालिम – मितिः२०७६।२।३१ देखि २०७६।३।५ सम्म

सुचिकृत बेरोजगार माहिलाहरुबाट वडा नं. २२, माटिअरियामा स्वास्थ्य चौकी परिसर सरसफाई, माटो पुरी फोहोर ब्यवस्थापन तथा मंदिर परिसरमा पनि सरसफाई

कलैया उपमहानगरपालिकाको बेरोजगार केन्द्रबाट छनौट भएका सुचिकृत बेरोजगार माहिलाहरुबाट वडा नं. २२, माटिअरियामा स्वास्थ्य चौकी परिसर सरसफाई, माटो पुरी फोहोर ब्यवस्थापन तथा मंदिर परिसरमा पनि सरसफाई

कलैया उपमहानगरपालिकाको छनौट भएका सुचिकृत बेरोजगार माहिलाहरुबाट रुख रोप्ने कार्य

कलैया उपमहानगरपालिकाको छनौट भएका सुचिकृत बेरोजगार माहिलाहरुबाट रुख समरक्षण गर्नको लागि डोल बिनाउने कार्य

बिधुतीय मोटर ५०% अनुदानमा वितरण सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७६।०३।२४

बिधुतीय मोटर ५०% अनुदानमा वितरण सम्बन्धी सूचना - मितिः२०७६।०३।२४

इलेक्ट्रोनिक स्पेयर १००% अनुदानमा छनौट गरिएको लाभान्वित कृषक बर्ग, कृषि सहकारी र कृषक समुहहरुको नामावली – मितिः२०७६।०३।२४

इलेक्ट्रोनिक स्पेयर १००% अनुदानमा छनौट  गरिएको लाभान्वित कृषक बर्ग, कृषि सहकारी र कृषक समुहहरुको नामावली 

( कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. १ देखि २७ सम्म)

आन्तरिक आय ठेक्का  लगाउने बारेको सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७६।०३।२३)

आन्तरिक आय ठेक्का  लगाउने बारेको सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित गरिएको मितिः २०७६।०३।२३)

न्यायमा बाहय पहुँच कार्यक्रम - मितिः२०७६।०३।२१

उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास, बीरगन्जले कलैया उपमहानगरपालिकामा आयोजना गरेको न्यायमा बहय पहुँच कार्यक्रम

न्यायिक संवाद (Judicial Outreach) कार्यक्रम - मितिः२०७६।०३।२०

स्थानिय तहको न्यायिक अधिकारको बारेमा जानकारी गराउन बारा जिल्ला अदालतले कलैया उपमहानगरपालिमा आयोजना गरेको न्यायीक सन्वाद कार्यक्रम

Pages